Doliczanie dodatkowych opłat

Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej dodatkowych kosztów z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę.

Zakazane są też oświadczenia, że licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT) lub że należy doliczyć określony procent w celu uzyskania faktury VAT. Wszystkie licytowane kwoty są cenami brutto (z VAT) i jeśli sprzedający prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązany na życzenie nabywcy wystawić fakturę bez dodatkowych kosztów.

Niedozwolone jest również pobieranie kosztów przesyłki, które są w rażący sposób zawyżone. Sprzedający jest zobowiązany do pobierania kosztów transportu w rzeczywistej wielkości.

Przedmiot, który narusza powyższe zasady może zostać usunięty, a jeśli naruszenie jest poważne lub powtarza się, konto sprzedającego może zostać zawieszone.W przypadku, gdy transakcja dotycząca danego towaru powoduje powstanie obowiązku celnego, cena przedmiotu nie musi uwzględniać wysokości opłaty celnej.