Konkursy i promocje

W celu uniknięcia nadużyć oraz w związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi sprzedający nie mogą organizować takich konkursów oraz promocji dla użytkowników, w których zwycięzca wybierany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu wartości zakupów.

Przeprowadzanie loterii promocyjnych, w ramach których oferowane są określone wygrane rzeczowe lub pieniężne wymaga w wielu przypadkach udzielenia zezwoleń właściwych organów oraz stworzenia każdorazowo szczegółowego regulaminu gry, który również musi być zatwierdzony przez właściwy organ.

Ponadto kupujący mogą na ogół dochodzić roszczeń, dotyczących przebiegu danego konkursu (gry losowej, loterii promocyjnej) tylko wtedy, gdy była ona przeprowadzona na podstawie zezwolenia, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Aktualnie zdecydowana większość pojawiających się konkursów w formie gier losowych lub loterii promocyjnych organizowanych przez sprzedających nie spełnia powyżej opisanych wymogów. Aukcje WOŚP nie mają również możliwości rzetelnej weryfikacji udzielanych zezwoleń i sprawdzania akceptacji treści regulaminów, dlatego zdecydowaliśmy się na całkowity zakaz takich form promocji.

Przykłady niedozwolonych form promocji/konkursów:


Przykłady dozwolonych form promocji/konkursów:

W przypadku każdej dozwolonej promocji sprzedający jest zobowiązany bardzo dokładnie określić jej warunki, tak by nie pozostawić niedomówień. Sprzedający powinien też odpowiedzieć na każde pytanie innego użytkownika dotyczące danej promocji/konkursu.