Koszty przesyłki

Sprzedający mają prawo doliczyć do ceny końcowej przedmiotu następujące opłaty:


Dopuszczalne jest zaokrąglenie lub zmniejszenie tych kosztów w celu uproszczenia zasad dla kupujących, ale nie jest dozwolone naliczanie wygórowanych opłat, które w rażącym stopniu przewyższają rzeczywisty całościowy koszt obsługi i wysłania przedmiotu.

Jeżeli jesteś sprzedającym, pamiętaj, że wyszczególnienie wszystkich elementów wchodzących w skład kosztu przesyłki (opakowanie, ubezpieczenie itp.) pozwoli Ci uniknąć ewentualnych nieporozumień z kupującymi. Serwis nie określa właściwego dla każdego przedmiotu kosztu przesyłki - jako sprzedający zadbaj o to, by był on realny.

Jeżeli chcesz zalicytować, ale masz wątpliwości co do wysokości kosztów przesyłki (np. uważasz, że są one za wysokie, nie masz pewności, co obejmują lub sprzedający nie zamieścił informacji o kosztach przesyłki), skontaktuj się ze sprzedającym i poproś o wyjaśnienie, korzystając z opcji Pytanie do sprzedającego. Pamiętaj także, że w razie wątpliwości możesz wybrać ofertę innego sprzedającego.

Ceny przedmiotów muszą być cenami brutto (więcej informacji).

Przedmiot, który narusza powyższe zasady może zostać usunięty, a jeśli naruszenie jest poważne lub powtarza się, konto sprzedającego może zostać zawieszone.