Manipulacja słowami kluczowymi

Użycie słów kluczowych ma miejsce wtedy, gdy sprzedający wykorzystuje nieprawidłowo pewne wyrazy (nazwy marek, nazwiska i inne), aby zwiększyć popularność swojej oferty.

W opisie oraz tytule oferty niedozwolone jest umieszczanie słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania. Takie działania są nieuczciwe w stosunku do kupujących, dla których dotarcie do interesującego ich przedmiotu może być utrudnione w wyniku podobnych manipulacji.

Za manipulację uznajemy zarówno listę wyrwanych z kontekstu słów kluczowych (często pisanych tekstem w kolorze tła), jak i inne sposoby wprowadzenia do opisu nazw pokrewnych produktów/producentów.

Przykłady niedozwolonego użycia słów kluczowych w opisie przedmiotu: