Ograniczenia HTML/JavaScript

Elementy HTML, JavaScript, Java i innych języków programowania nie mogą być stosowane do:


Przedmiot, który narusza powyższe zasady może zostać usunięty, a jeśli naruszenie jest poważne lub powtarza się, konto sprzedającego może zostać zawieszone.