Opis oferty na serwerze zewnętrznym lub w formie graficznej

Aukcje WOŚP nie zezwalają na zamieszczanie istotnych elementów opisu oferty na serwerach zewnętrznych (to znaczy takich, które nie należą do Aukcje WOŚP) oraz prezentowanie kluczowych informacji o przedmiocie w formie graficznej.

W trosce o użytkowników opisy wszystkich ofert są w serwisie archiwizowane. Toteż niedozwolony jest opis przedmiotu, który nie może zostać odtworzony lub zarchiwizowany. Tymczasem elementy graficzne (np. zdjęcia) oraz treści umieszczone poza serwerami Aukcji WOŚP nie podlegają archiwizacji.

Dozwolone jest wzbogacanie opisu oferty o pojedyncze elementy, umieszczane na zewnętrznych serwerach lub mające postać graficzną, np. zdjęcia przedmiotu, jednak wszystkie istotne informacje na temat oferty należy wpisywać w polu Dodatkowe informacje o przedmiocie  formularza sprzedaży.