Wymagania dotyczące treści oferty

Na treść każdej oferty składa się zarówno opis, jak i wszelkie grafiki oraz fotografie w niej zamieszczone. Żaden z tych elementów nie może naruszać zasad Regulaminu Aukcje WOŚP ani przepisów prawa.

Każdy użytkownik serwisu musi mieć możliwość zapoznania się i zrozumienia treści oferty. W związku z tym opis wystawionego przedmiotu powinien być możliwie najdokładniejszy, a wszystkie istotne treści należy sformułować w języku polskim.

Opis przedmiotu nie może być umieszczony na zewnętrznych serwerach. Taka postać uniemożliwia archiwizację opisu i nie gwarantuje dostępu do treści oferty po jej zakończeniu. Ponadto treścią opisu z zewnętrznego serwera można dowolnie manipulować w każdym momencie trwania oferty. Umieszczanie w opisie przedmiotu zdjęć znajdujących się na zewnętrznych serwerach jest dozwolone (więcej informacji).

Jeżeli jesteś sprzedającym, pamiętaj, aby wszelkie istotne dla oferty treści zamieszczać w przeznaczonym do tego polu formularza sprzedaży.

Zobacz także:
Inne zasady związane z opisem