Reklamy i ogłoszenia

Aukcje WOŚP nie są serwisem ogłoszeniowym bądź reklamowym i pod żadnym pozorem nie mogą służyć promocji produktów, które nie są przeznaczone do licytacji.

Oferta nie może też być wykorzystywana jako miejsce wyrażania własnych opinii lub kontaktowania się z innymi użytkownikami, w tym reklamowania siebie oraz swojej działalności poza Aukcjami WOŚP.

Niedozwolone jest zamieszczanie w opisie przedmiotu fraz zabraniających licytowania lub sugerujących, że zakup jest bezcelowy, gdyż sprzedaż przedmiotu nie odbędzie się w ramach Aukcji WOŚP.

Specyfika ofert Aukcji WOŚP umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi wzięcie udziału w licytacji, a sprzedający, wystawiając przedmiot, deklaruje jednocześnie gotowość jego sprzedaży i jest zobowiązany sprzedać go, nawet jeżeli cena nie będzie go satysfakcjonowała.

Przykłady ofert naruszających powyższe zasady:


Przedmiot, który narusza powyższe zasady, może zostać usunięty, a jeśli naruszenie jest poważne lub powtarza się, konto sprzedającego może zostać zawieszone.