Co trzeba wiedzieć o handlu zabytkami?

Zabytki archeologiczne i dobra kultury podlegają ochronie prawnej. Dlatego kupując je lub sprzedając, powinieneś zachować szczególną rozwagę. Pamiętaj, że biorąc udział w nielegalnym handlu zabytkowym przedmiotem, narażasz się na konsekwencje prawne.

Jeżeli zamierzasz sprzedać lub kupić zabytkowy przedmiot w serwisie Charytatywni Allegro, pamiętaj, że:


Co powinien wiedzieć kupujący?

Przedmioty zabytkowe i dobra kultury możesz kupować jedynie od osób, które są ich legalnymi właścicielami.

Aby to potwierdzić, możesz poprosić sprzedającego o udokumentowanie prawa do dysponowania przedmiotem oferty. Możesz też sprawdzić pochodzenie przedmiotu, prosząc sprzedającego o okazanie np. dowodu zakupu zabytku czy też innego dokumentu potwierdzającego jego legalne pochodzenie.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź czy przedmiot nie figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, prowadzonym przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych oraz potwierdź jego legalność za pośrednictwem Krajowego Biura Interpolu, UNESCO lub ICOM. Możesz też skontaktować się z Krajowym Zespołem do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu KGP: dziedzictwonarodowe@policja.gov.pl.

Jeśli przedmiot zabytkowy jest oferowany w sposób, który powinien wzbudzić wątpliwości, a Ty nie sprawdzisz legalności oferty przed zakupem, możesz zostać posądzony o niedochowanie warunku zakupu w dobrej wierze i pociągnięty do odpowiedzialności. Jeżeli masz wiadomość o sprzedaży zabytków z nielegalnego źródła lub uzasadnione wątpliwości co do oryginalności przedmiotów, napisz do nas.

Co powinien wiedzieć sprzedający?

Kupujący może poprosić Cię o udowodnienie, że masz prawo do sprzedaży przedmiotu zabytkowego lub zaliczanego do dóbr kultury oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia oferowanego zabytku.

Nielegalne są oferty przedmiotów zabytkowych, które pochodzą z kradzieży lub zostały pozyskane w inny niezgodny z prawem sposób.

Powinieneś wiedzieć, że jeśli na terenie Polski odkryłeś taki przedmiot albo znalazłeś go przypadkowo lub w wyniku poszukiwań archeologicznych, nie stałeś się automatycznie jego właścicielem. W myśl przepisów polskiego prawa właścicielem takich przedmiotów jest Skarb Państwa, zatem znalazcy nie mają prawa ich sprzedawać.

Również oferowanie fałszywych zabytków lub przerabianie zabytków w celu wprowadzenia nabywcy w błąd co do wartości przedmiotu jest przestępstwem.

Przydatne strony:
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Krajowy Zespół do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP
Narodowy Instytut Dziedzictwa i Dokumentacji Zabytków w programie WOP