Wyroby niezgodne z wymaganiami zasadniczymi

W serwisie Charytatywni Allegro nie jest dozwolona sprzedaż urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz innych wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi.

Wyroby niezgodne z wymaganiami zasadniczymi to wszelkiego rodzaju aparatura, w tym urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, wymienione w rejestrze prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. UKE kontroluje urządzenia wprowadzane na rynek i jeśli w wyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi, że dany wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, może zakazać dalszego przekazywania go użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy. Jeśli niezgodność nie zostanie usunięta, Prezes UKE może nawet nakazać wycofanie wyrobu z obrotu.

Aktualną listę takich wyrobów zawiera rejestr udostępniany na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wyroby niezgodne z wymaganiami zasadniczymi mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urządzeń działających w tym samym środowisku; mogą też same nie posiadać wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.

Pamiętaj, że podmioty wprowadzające do obrotu takie wyroby podlegają odpowiedzialności karnej.