Muzyka, filmy, oprogramowanie

W serwisie Charytatywni Allegro można sprzedawać muzykę, filmy oraz oprogramowanie, pod warunkiem, że sprzedaż ta nie narusza praw autorskich ani praw własności intelektualnej twórców.

Dopuszczona jest sprzedaż oryginalnych (licencjonowanych) wydawnictw.

W przypadku sprzedaży danych oraz plików graficznych (np. BMP, GIF, JPEG, TIFF), dźwiękowych (np. MP3, WMA, WAVE, MIDI) i filmowych (np. MPEG, AVI, ASF/WMV, MOV, RM) wymagane jest oświadczenie sprzedającego o posiadaniu praw autorskich do sprzedawanych utworów.

Niedozwolona jest sprzedaż między innymi: kopii oryginalnych publikacji, wydawnictw wydanych bez licencji (np. w innych krajach), nielicencjonowanych plików (również zainstalowanych na dysku komputera lub karcie pamięci), obrazów dysków (np. BIN/CUE, ISO, NRG, mdf/mds, img/ccd/sub) oraz zapisów gier (tzw. save'ów).