Prace magisterskie, licencjackie itp.

Ze względu na wątpliwości natury etycznej i prawnej, w serwisie Charytatywni Allegro nie można sprzedawać prac magisterskich, licencjackich, doktorskich, maturalnych, zaliczeniowych, a także wypracowań itp.

Niedozwolone jest również oferowanie usług związanych z tworzeniem takich prac, a w szczególności polegających na gromadzeniu materiałów, pisaniu oraz pomocy przy pisaniu prac.