Zwierzęta

Sprzedaż zwierząt za pośrednictwem serwisu Charytatywni Allegro jest dozwolona z pewnymi wyjątkami.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z 1 stycznia 2012 roku (Dz. U. 2011 Nr 203 poz. 1373):


Niedozwolony jest handel żywymi i martwymi okazami zwierząt, które wymienione zostały w aktualnych aneksach A-D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Zakaz obejmuje również części tych zwierząt oraz produkty pochodne.


Jeżeli jesteś sprzedającym i zamierzasz wystawić zwierzę lub produkt pochodny (np. skórę lub futro), upewnij się, czy dany gatunek zwierzęcia nie został uwzględniony w aneksach A-D powyższego rozporządzenia. Jeśli chcesz wystawić psa lub kota, w treści oferty podaj informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę i organizację, w której jest ona zarejestrowana.


Jeżeli jesteś kupującym i masz podejrzenie, że sprzedaż zwierzęcia lub przedmiotu pochodnego może stanowić naruszenie powyższych zasad, poinformuj nas o tym.


 W serwisie Charytatywni Allegro można sprzedawać zwierzęta nieobjęte ochroną gatunkową. Niezależnie od gatunku zwierzęciu należy zapewnić humanitarny transport (najlepiej przez dowóz zwierzęcia do kupującego lub umożliwienie odbioru osobistego).


Zobacz także:
Lista towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo