Instrumenty finansowe, udziały w spółkach

W serwisie Charytatywni Allegro nie można sprzedawać udziałów w spółkach, papierów wartościowych, akcji, obligacji, wierzytelności, jednostek uczestnictwa, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich innych instrumentów finansowych, które są oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych.

Zakazem objęta jest również sprzedaż tzw. kryptowalut (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usług i produktów z nimi związanych (np. udziałów w kopalniach, mocy obliczeniowej, skryptów itp.). Zakaz nie dotyczy sprzedaży sprzętu komputerowego.

Wyjątkiem są papiery wartościowe w formie materialnej, oferowane wyłącznie do celów kolekcjonerskich. O kolekcjonerskim charakterze papierów wartościowych można mówić wyłącznie wtedy, gdy prawo majątkowe potwierdzane danym dokumentem wygasło z upływem czasu, zaś wartość dokumentu wynika wyłącznie z jego wieku i unikatowości.