Przedmioty nieoryginalne (podróbki)

W serwisie Charytatywni Allegro nie można wystawiać przedmiotów nieoryginalnych (tzw. podróbek).

Chodzi tu w szczególności o towary oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług przy jednoczesnym zatajeniu ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Zabronione jest wystawianie przedmiotów naruszające w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, w tym prawa znaku towarowego, handlowego, firmowego (marki towaru) i oznaczeń pochodzenia.

Repliki współczesnych markowych zegarków ręcznych nie są dopuszczone do sprzedaży w serwisie Charytatywni Allegro .

Jeżeli chcesz poświadczyć oryginalność oferowanych przez Ciebie przedmiotów, pamiętaj, że:


Weryfikując oryginalność przedmiotu serwis Allegro korzysta z pomocy producentów i właścicieli znaków towarowych uczestniczących w programie Współpraca w Ochronie Praw. Tutaj znajdziesz listę firm i organizacji, które obecnie z nami współpracują.