Publikacje elektroniczne (e-booki, audiobooki, filmy instruktażowe itp.)

W serwisie Charytatywni Allegro sprzedaż e-booków (i ich komputerowych wydruków) jest niedozwolona.

Zakaz ten nie dotyczy publikacji elektronicznych w formie audiobooków i videobooków.

Czym według serwisu Charytatywni Allegro jest e-book?

E-bookiem jest każdy dokument (tekstowy, obrazkowy) zapisany w formie elektronicznej, którego odczytanie wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń komputerowych.

Sprzedaż audiobooków i videobooków jest dozwolona jeśli:


lub