Czy mogę używać kilku kont w serwisie Charytatywni Allegro?

Choć możesz posiadać kilka kont zarejestrowanych na swoje, poprawne dane osobowe, niedozwolone jest używanie tych kont do naruszania zasad, które obowiązują na serwisie Charytatywni Allegro. W szczególności chodzi m.in. o licytowanie we własnych ofertach, przebijanie swoich ofert kupna złożonych w ofertach innych użytkowników oraz wystawianie sobie komentarzy.

Powyższe zasady dotyczą także kont osób, które mieszkają razem, pracują razem lub używają tego samego komputera (w szczególności członków rodziny, współpracowników i znajomych). Dla uniknięcia wątpliwości handel między takimi osobami nie może być przeprowadzany przy pomocy charytatywni.allegro.pl

Jeśli używasz dodatkowych kont niezgodnie z zasadami, wszystkie (łącznie z kontem "macierzystym") mogą zostać zawieszone.

Jeśli masz wątpliwości, czy możesz użyć dodatkowego konta, wcześniej napisz do nas poprzez formularz.