Niedozwolone podbijanie cen

W serwisie Charytatywni Allegro niedozwolone jest składanie ofert kupna własnych przedmiotów, a także przedmiotów innych osób, jeśli celem nie jest ich nabycie. W wyniku takich działań dojść może do sztucznego zawyżania ceny, zafałszowania rzeczywistego zainteresowania ofertą oraz uzyskania pozytywnego komentarza za fikcyjną bądź faktycznie przeprowadzoną transakcję.

W szczególności zabronione jest zakładanie dodatkowych kont i wykorzystywanie ich do podbijania cen w licytacjach.

Osoby powiązane ze sobą w jakikolwiek sposób (np. rodzina, współpracownicy, sąsiedzi, znajomi) nie mogą składać ofert między swoimi kontami. Zakaz dotyczy wszystkich formatów sprzedaży i obowiązuje nawet w przypadku odwołania oferty przez sprzedającego. Jeśli jesteś właścicielem konta firmowego, poinformuj o tej zasadzie swoich pracowników.

Podbijanie cen jest działaniem nieuczciwym wobec osób zainteresowanych zakupem, ponieważ zmusza je do płacenia wyższej kwoty za przedmiot. Nieuczciwe jest również przeprowadzanie na charytatywni.allegro.pl transakcji z użytkownikami, z którymi pozostaje się w kontakcie osobistym. Mogą oni posiadać większą wiedzę o wystawionym przedmiocie niż pozostali licytujący.

Naruszenie powyższych zasad może prowadzić do zawieszenia konta. W przypadku powtarzających się naruszeń serwis Allegro/Charytatywni Allegro może podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich kont użytkownika oraz zabronić mu rejestrowania kolejnych.