Jak dowiedzieć się więcej o kupowanym przedmiocie?

Uważnie przeczytaj opis przedmiotu, który Cię zainteresował. Zastanów się:


Przyjrzyj się fotografiom. Jeśli zostały wykonane przez producenta, możesz poprosić sprzedającego o przesłanie rzeczywistych zdjęć przedmiotu.

Zorientuj się, czy sprzedający dołącza gwarancję do przedmiotu i jak możesz złożyć ewentualną reklamację.

Pamiętaj, że jeżeli kupujesz przedmiot od przedsiębiorcy masz określone prawa. W większości przypadków możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.