Grzyby

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, w serwisie Charytatywni Allegro można sprzedawać grzyby wyłącznie w sytuacji gdy posiadają one stosowny atest wystawiony przez klasyfikatora lub grzyboznawcę (nie dotyczy to grzybów hodowlanych oraz wprowadzonych do obrotu w innych krajach UE).

Jeśli oferujesz grzyby (świeże, suszone/przetworzone) pamiętaj o obowiązku umieszczenia w opisie oferty oświadczenia, że oferowane grzyby posiadają odpowiedni atest. Dołącz do oferty skan przedmiotowego atestu lub zdjęcie etykiety zawierającej gatunek grzybów, numer atestu oraz rok zbioru. W przypadku grzybów hodowlanych oraz wprowadzonych do obrotu w innych krajach UE dołącz do oferty wyraźne zdjęcie etykiety.