Rośliny i zwierzęta gatunków inwazyjnych

W serwisie Charytatywni Allegro można sprzedawać rośliny i zwierzęta gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, jedynie po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pełną listę gatunków inwazyjnych znajdziesz w Rozporządzeniu Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260.

Informacje o tym, jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania zgody, dostępne są na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Pamiętaj, że wystawiając towar w  serwisie Charytatywni Allegro oświadczasz, że obrót nim nie narusza przepisów obowiązującego prawa.