Czy mogę poprosić sprzedającego o wycofanie mojej oferty?

Tak - pod warunkiem, że z ważnych przyczyn losowych nie możesz już brać udziału w licytacji.

Jeśli chcesz poprosić sprzedającego, by odwołał Twoją ofertę:

  1. przejdź do zakładki Moje Allegro > Moje zakupy > Oferty: Licytuję;
  2. kliknij w link Prośba o wycofanie w menu Opcje przy nazwie przedmiotu;
  3. wpisz powód, dla którego prosisz o odwołanie swojej oferty, i kliknij w Zatwierdź.

Sprzedający nie ma obowiązku odwołania Twojej oferty, jeżeli uzna, że prośba nie jest umotywowana ważnymi okolicznościami. Pamiętaj, by unikać sytuacji, w których musisz prosić o odwołanie oferty - jeżeli będziesz korzystać z tej opcji zbyt często lub bezpodstawnie, Twoje konto może zostać zawieszone.