This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

User (216)  

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych.

DKMS został założony w 1991 roku z prywatnej inicjatywy w oparciu o historię cierpiącej na białaczkę pacjentki Mechtild Harf. Dało to początek powstaniu największej bazy danych na świecie, skupiajacej ponad 6,6 mln zarejestrowanych potencjalnych Dawców komórek macierzystych. 

W ciągu 25 lat szansę na życie chorym na raka krwi podarowało ponad 58 200 osób z baz DKMS. Dziś każdego dnia komórki macierzyste na całym świecie oddaje co najmniej 18 Dawców DKMS.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. W ciągu 8 lat w Polsce udało się zarejestrować ponad 946 000 potencjalnych Dawców szpiku, spośród których ponad 3 320 osób podzieliło się cząstką siebie dając szansę na życie chorym z całego świata.